Stichting

Doelstelling

Sinds haar oprichting in 1997 stelt Stichting Kunstwerk zich ten doel atelierruimte te vinden voor kunstenaars in leegstaande panden.

Werkwijze

Het is vooral te danken aan de goede relatie met de gemeente Bergen op Zoom dat wij er de afgelopen jaren in zijn geslaagd een atelierruimte te bieden aan tientallen kunstenaars.

Aan de andere kant zorgt het gebruik door kunstenaars ervoor dat panden behoed worden voor vandalisme en kraakpogingen. Dat wordt gewaardeerd door zowel gemeente maar ook door wijkbewoners in aanpalende panden. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Kortom wij zijn een goed alternatief voor anti-kraak situaties en ook om leegstaande panden te beschermen tegen verdere achteruitgang.

Kunstwerk probeert zo tegemoet te komen aan de vraag van kunstenaars naar voordelige atelierruimte maar is zich bewust van de nadelen die kleven aan het thans geldende tijdelijke karakter. Daarom willen wij meedenken over structurele oplossingen op het gebied van huisvesting en facilitering van kunstenaars. Onder het motto dat kunstenaars, in ruimere zin, een inspirerende bijdrage leveren aan de samenleving, onderhouden wij contacten met niet alleen de gemeente maar ook met woningstichtingen en andere organisaties die zich inzetten voor de belangen van kunstenaars.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, stel uw vraag via onderstaand formulier.